Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła XXX Liceum Ogólnokształcące została zakwalifikowana do udziału w programie „Deutsch Plus”-projekcie wspierającym szkoły
w działaniach na rzecz języka niemieckiego.
W ramach sieci 200 szkół zaangażowanych w działania na rzecz języka zyskaliśmy możliwość wymiany doświadczeń i wsparcia prowadzonych przez nas działań i projektów.
Projekt „Deutsch Plus” został objęty patronatem Ambasady Niemiec w Warszawie.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w zakładce program „Deutsch plus”.

 

PROJEKT WSPIERAJĄCY SZKOŁY W DZIAŁANIACH NA RZECZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Cele projektu:
-Zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców w działania na rzecz propagowania języka niemieckiego.
-Stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie lub potrzebują wsparcia w prowadzeniu działań w tym kierunku.
-Goethe-Institut jest ważnym partnerem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym samym jakości zajęć lekcyjnych z języka niemieckiego we wszystkich typach szkół w całej Polsce.
-Wyraźne zaangażowanie nauczycieli w projekty i konkursy związane z językiem niemieckim, poprzez zachęcanie uczniów do udziału w tego typu inicjatywach.
-Aktywny udział uczniów ze wszystkich typów szkół w wydarzeniach (imprezach, konkursach, projektach) przygotowanych w ramach oferty Goethe-Institut.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

Dla szkoły:
-członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus)
-współpraca z Goethe-Institut
-patronat Ambasady Niemiec w Polsce
-doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego
-wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”
-poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez)
-zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie

Dla nauczycieli:
-doradztwo metodyczno-dydaktyczne
-bezpłatne materiały dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach
-członkostwo w sieci Deutsch Plus: wymiana doświadczeń, informacje o szkoleniach, webinariach, impreza kulturalnych
-bezpłatny udział w szkoleniach online
-doradztwo / szkolenia dotyczące przygotowania do egzaminów Goethe-Institut i ich przeprowadzania
-dostęp do nagrań lekcji pokazowych

Dla uczniów:
-możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami
-udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, czy ochrona środowiska
-spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec
-udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning)
-udział w bezpłatnych lekcja Skype
-zniżki przy przystąpieniu do egzaminów Goethe-Institut z możliwością przeprowadzenia ich bezpośrednio w szkole