Dyrekcja XXX Liceum Ogólnokształcącego
im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie

DYREKTOR

Pan Tomasz Szabłowski

Wicedyrektorzy
Pani Justyna Łubek
Pani Edyta Małecka

 

Dyżury dyrekcji:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Tomasz
Szabłowski
800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600 Sekretariat (A1)
Justyna
Łubek
800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600 Gabinet B1 (I p.)
Edyta
Małecka
800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600 800 – 1600 Gabinet C1 (II p.)