Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w XXX LO

wpis w: Uncategorized 0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Głównym celem programu jest wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.

Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest jedną z kluczowych umiejętności warunkujących aktywny udział w życiu społecznym, która jednocześnie (wpływając na możliwość kształcenia się przez całe życie) determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. W sferze wartości i symboli posługiwanie się danym językiem, a zwłaszcza świadomość jego osadzenia w kontekście historycznym i kulturowym, stanowi istotny fundament tożsamości jednostki i narodu. Z tego względu wspieranie czytelnictwa, także osób dorosłych, jest zadaniem ważnym, w którego realizację włączono biblioteki publiczne, szkolne i pedagogiczne ‒ gwarantujące każdemu obywatelowi równy i demokratyczny dostęp do wiedzy i uczestnictwa w kulturze książki.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *