Język polski

   klasa I ZP-ZR

   klasa II ZP-ZR

   klasa III ZP-ZR PP

   klasa III ZP-ZR PG

Języki obce

   klasy I-III PP

   klasy I-III PG

Historia

   klasa I ZP

   klasa I ZR

   klasa II ZP

   klasa II ZP

   klasa III ZP PP

   klasa III PG ZP

   klasa III PG ZR

   klasa III PG ZR

Wiedza o społeczeństwie

   klasa I ZP

   klasa I ZP

   klasa I ZR

   klasa II ZP

   klasa II ZP

   klasa II ZR

   klasa III PP ZR

   klasa III PG ZR

Podstawy przedsiębiorczości

   klasa I-II PP

Geografia

   klasa I ZP

   klasa I ZR

   klasa II ZP

   klasa II ZR

   klasa III PP ZP

   klasa III PP ZR

   klasa III PG ZR

Biologia

   klasa I ZP

   klasa I ZR

   klasa II ZP

   klasa II ZR

   klasa III PP ZP

   klasa III PP ZR

   klasa III PG ZR

Chemia

   klasa I ZP

   klasa I ZR

   klasa II ZP

   klasa II ZR

   klasa III PP ZR

   klasa III PG ZR

Fizyka

   klasa I ZP

   klasa I ZR

   klasa II ZP

   klasa II ZR

   klasa III PP ZP

   klasa III PP ZR

   klasa III PG ZR

Matematyka

   klasa I ZP

   klasa I ZR

   klasa II ZP

   klasa II ZR

   klasa III PP ZP

   klasa III PP ZR

   klasa III PG ZP

   klasa III PG ZR

Informatyka

   klasa I ZP

   klasa II ZP

   klasa III ZP

Wychowanie fizyczne

   klasa I – III

Plastyka

   klasa I ZP

Historia sztuki

   klasa I ZR

LEGENDA

ZP – zakres podstawowy
ZR – zakres rozszerzony
PG – klasa ponadgimnazjalna
PP – klasa ponadpodstawowa