Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy wnieść opłatę w wysokości 9 zł

na konto szkoły: 48 1240 1503 1111 0010 0154 7046