Zebrania i konsultacje

 

Terminy zebrań i konsultacji dla rodziców
w roku szkolnym 2022/2023
 zebranie z rodzicami  6 września
 konsultacje  25 października
 zebranie z rodzicami  13 grudnia
 zebranie z rodzicami dla klas maturalnych
(konsultacje dla pozostałych klas)
 21 marca
 zebranie z rodzicami  23 maja

 

Zebrania z rodzicami rozpoczynają się o godzinie 17.00, po ich zakończeniu nauczyciele są dostępni do 18.30

Konsultacje trwają od 17.00 do 18.30