XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w roku szkolnym 2018 / 2019 prowadzi dwa projekty międzynarodowe w ramach wymiany młodzieży z dwoma szkołami z Niemiec: Pierwszy projekt „Zoom into cultural diversity – show the magic of your city” jest realizowany we współpracy ze szkołą Dammrealschule Heilbronn w Niemczech. W dniach 16.09. 2018 do 21.09. 2018 uczniowie z Niemiec przyjadą na spotkanie do Lublina. Projekt ma na celu zintensyfikowanie współpracy i integracji pomiędzy polską i niemiecką młodzieżą. Podczas tego spotkania uczniowie poznają się, pokażą uroki naszego miasta, będą doskonalić porozumiewanie się w języku angielskim i niemieckim. Poprzez uczestnictwo w warsztatach tematycznych: fotograficznych, historycznych, krajoznawczych oraz cyrkowych uczestnicy zdobędą wiedzę na temat historii i kultury Lublina oraz wschodniej Polski ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności kulturowej.


Opiekunami tego programu wymiany szkolnej po stronie polskiej są nauczyciele języka angielskiego: pani Agnieszka Galak oraz pani Kamila Jargiło.


Drugi projekt „Zachować pamięć” realizowany jest we współpracy z Geschwister-Scholl-Gesamtschule w Göttingen. W dniach 21.09.2018 – 28.09.2018 uczniowie naszego liceum wyjeżdżają do Getyngi, aby wspólnie z młodzieżą z Niemiec zmierzyć się z trudną przeszłością i pogłębić świadomość historyczną obu krajów w oparciu o miejsca pamięci terroru hitlerowskiego. Spotkanie ma na celu tworzenie poprawnych relacji polsko – niemieckich, niwelowanie stereotypów i uprzedzeń oraz pokonywanie barier. Podczas warsztatów tematycznych uczniowie obu szkół będą dyskutowali nad możliwością reagowania na ksenofobię, wykluczenie oraz nad sposobami rozwijania odwagi cywilnej i dojrzałości obywatelskiej.


Opiekunami tego projektu po stronie polskiej są nauczycielki języka niemieckiego: pani Iwona Zając oraz pani Julita Dolatowska – Rybka.

Realizacja wspólnych projektów jest możliwa dzięki dofinansowaniu organizacji Polsko są Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie.